Varför investera i compounders?

Jag letar efter bolag som kan bli Compounders det vill säga leverera hög avkastning på Eget Kapital samtidigt som de har möjlighet att återinvestera stora delar av vinsterna i verksamheten. Warren Buffett har sagt att om du fick ett hålkort med endast 20 investeringar under din livstid då skulle du verkligen behöva tänka till och satsa på de bästa idéerna. Jag tycker det är en spännande tanke och att investera blir så mycket mer “business”-likt än om man t.ex. endast fokuserar på aktier med låga P/E-tal. Detta sätt att investera gör att du inte blir beroende av att marknaden ska värdera upp din investering t.ex. P/E-expansion från 10 till 15. Utan bolaget du äger kommer själv att skapa den ökade avkastningen – i själva verket kan du betala ett rimligt pris och och fortfarande få en bra avkastning. 

Vilka krav bör man då ställa på en compounder?

1) Ha vida och djupa ekonomiska vallgravar som är troliga att öka kommande 10 år

“Good businesses are generally considered those with strong barriers to entry, limited capital requirements, reliable customers, low risk of technological obsolescence, abundant growth possibilities, and thus significant and growing free cash flow.”  – Seth Klarman, Introduction to Security Analysis, 6th ed.

2) Företaget har många projekt till hög avkastning på investerat kapital som de kan satsa på

3) Handla bolaget till ett rimligt pris 

Om vi nu vet kraven, finns det något sätt att hitta potentiella kandidater?

Jag har med hjälp utav börsdata screenat efter bolag med ROA-G minst 15% i genomsnitt över 10 år och vi får en ganska lång lista av bolag på Stockholmsbörsen:

Image

Därefter handlar det om att gå igenom varje bolag och ställa sig frågorna: 1) har bolaget en växande moat som gör att ROA-G kommer att upprätthållas kommande 10 år? 2) Kan bolaget återinvestera stora delar av vinsten? 3) Betalar vi ett rimligt pris?

Låt oss ta HM som exempel:

HM har en fin genomsnittlig 10 års ROA-G på 29,4 % samtidigt har de “endast” haft Compounded Annual Growth Rate på 7,4 % av sitt Egna kapital per aktie mellan 2004-2013. Detta beror på att 80-100 % av vinsten har delats ut till aktieägarna. Och för att besvara frågorna:

1) Bolaget lär finnas kvar om 10 år och vi antar att de kan leverera samma avkastning på eget kapital som tidigare.

2) Antag att bolaget kommer återinvestera 15 % av vinsten i bolaget

3) Skulle man investera i HM idag då betalar man över 10 ggr P/B (2008: 7,12) och man får en direktavkastning på 3-4 % så vilken årlig avkastning kan man räkna med under 15 år? Vi antar att de 15 % som återinvesteras gör att Eget Kapital kan växa med 5 % per år. Om marknaden värderar HMs P/B till 10 efter 15 år, då ger HM potentiellt 9% i avkastning (4 % genomsnittlig direktavkastning + 5% tillväxt av eget kapital). Men skulle marknaden värdera HMs P/B till 5 efter 15 år då ger HM endast avkastning i form av årlig direktavkastning (4 %). En snabb gissning skulle då vara att HMs årliga avkastning över 15 år hamnar mellan 4-9 % så anta 6-7 % årlig avkastning kommande 15 år vilket är lägre än mitt avkastningskrav på compounders.

Sammanfattningsvis, compounders är fina bolag som kan ge bra avkastning så länge de kan återinvestera stora delar av vinsten samt handlas till rimlig värdering.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s