Oljepriset fortsätter att rasa – TGS ned 35% sedan analys – har ökat

Oljepriset är nu strax över $30 per fat, vilket motsvarar ca. 50% nedgång sedan början av året. Anledningen till att oljepriset sjunker är oro över lägre tillväxt i Kina och att OPEC fortsätter att öka produktionsvolymen för att pressa ut producenter med högre produktionskostnad. I Saudiarabien är marginalkostnaden <$10 per fat medan i USA är marginalkostnaden runt $20-30. Kan oljepriset då sjunka ytterligare? Absolut, jag har inte en aning om vad som kommer att ske med oljepriset på kort sikt – det skulle kunna sjunka till under $20 per fat för att aktörer finner det lönsamt att pumpa olja ur existerande oljefält  (som indikerat av marginalkostnaden). Faktum är att medianpriset på olja, inflationsjusterat, är ~$20 per fat sedan 1947 till 2011 med extrema toppar och dalar där emellan.

Oil price historical

Däremot ser vi en kraftig begränsning i antalet nya projekt bland de stora oljebolagen och antalet oljeriggar är ner 45% med ~2000 riggar globalt i december. Detta leder oss till att dra slutsatsen att med nuvarande oljepris så är det inte troligt att ny produktionskapacitet kommer till marknaden. Å andra sidan kan det ta ett par år innan existerande oljefält är tömda. Exempelvis, i USA är produktionen för oktober ’15 faktiskt något högre än vad den var i oktober ’14. Men om ett par år lär den vara lägre, då existerande oljefält är uttömda.

Ett av bolagen jag tidigare analyserat, TGS-NOPEC, har nyligen handlats ned runt 35% sen min egen analys. Om man vill ha optionalitet för en uppgång i oljepriset (kan säkert ta 2-3+ år), utan att direkt investera i olja, då kan TGS-NOPEC vara en bra investering till detta pris.

Nedan visas vilken fin ROE TGS-NOPEC har levererat historiskt med 21% median ROE över tidsperioden. Notera också hur de har lyckats med detta trots lågt oljepris i slutet av 1990-talet samt början på 2000-talet:

Year ROE% Brent Oil price $/barrel average
1998 53% 12,76
1999 25% 17,9
2000 32% 28,66
2001 34% 24,46
2002 18% 24,99
2003 16% 28,85
2004 18% 38,26
2005 23% 54,57
2006 38% 65,16
2007 26% 72,44
2008 19% 96,94
2009 22% 61,74
2010 18% 79,61
2011 18% 111,26
2012 27% 111,63
2013 20% 108,56
2014 15% 98,97
2015E 9% 52,32
18 y median 21%

Bolaget är i princip också skuldfritt, har en kassa på 191MUSD, betalade ut en utdelning på 8.5NOK i 2015, motsvarande 7% direktavkastning till nuvarande kurs samt handlas till P/B ~1x. Bolaget har även köpt upp Polarcus’ seismologiska bibliotek för ca . 30% av bokfört värde under 2015 vilket är positivt.

Min uppfattning är att bolaget skulle kunna stärka sin position under den “oljekris”. Dock, om oljepriset fortsätter att sjunka då kommer nog TGS också att handlas ned. Men när man kan handla ett bolag runt P/B 1x och bolaget har en medianavkastning på 21%  ROE då ser jag det som gynnsamt för både en fin innehavsavkastning (10%+) samt potentiell multipelavkastning. Detta har föranlett mig till att öka i TGS.

Vad tror du om TGS-Nopec?

Disclosure: Long TGS-NOPEC

5 thoughts on “Oljepriset fortsätter att rasa – TGS ned 35% sedan analys – har ökat

  1. jag har också ökat i TGS i januari. Medan konkurrenter som CGG och PGS blöder så tuffar TGS på tack vare flexibel kostnadsstruktur. Nettokassan ger ytterligare motståndskraft.

  2. Mitt problem med TGS Nopec är att jag har lite svårt att se när bolaget kan bli köpvärt vilket delvis så klart beror på att olja inte är ett område jag har lagt särskilt mycket tid på. Men rent praktiskt funderar jag på hur lång tid det tar innan nya licenser för oljeborrning blir intressanta igen. Dels har vi själva priset för att kunna utvinna oljan men dessutom finns det efter de senaste årens höga oljepriser antagligen ett ganska stort antal oljefält där man vet att man kan plocka upp olja om bara priset är högt nog.

    Därför funderar jag på om det inte är bättre att sikta på bolag lite längre ned i förädlingskedjan (d.v.s. oljeservicebolag). Kvalitén är lägre än i TGS Nopec, men efterfrågan är mer förutsägbar och har man tur så kan man kanske hitta någon affär som påminner om Hexagon under finanskrisen. Det här är så klart rena spekulationer eftersom det är lite utanför min intressesfär men jag har funderat på det.

    • Bra synpunkter aktieingenjören. TGS är som sagt beroende av att kunder vill borra efter ny olja så om oljebolagen väljer att mjölka ut existerande oljefält under lång tid så drabbar det TGS negativt. Om man tittar på produktionsvolymer (iaf i USA) så ser vi att det pumpas rejält med olja ur existerande oljefält just nu för att marginalkostnaden är lägre än nuvarande pris samt att bolagen måste täcka sina räntekostnader.Dessutom väljer etablerade oljebolag att minska sin E&P spend med runt 9-17% för 2016 Om oljepriset stiger, då kommer nyinvesteringar att göras (NPV-kalkylen positiv) vilket gynnar TGS. Om inte oljepriset stiger på ett par år, då kommer TGS vissa fortsatt negativ tillväxt. Däremot, TGS är bäst positionerade att vinna och kan nu ta marknadsandelar genom strategiska uppköp, investera mest i datorbiblioteket som blir gynnsamt ifall oljepriset stiger. Sammanfattningsvis, jag ser TGS som en billig option på oljepriset

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s