Investeringsmanifest

Jag kommer att använda mig av värdeinvestering som investeringsfilosofi eftersom det är det enda sättet att investera på – allt annat är spekulation. Dessutom visar akademiska studier att värdefaktorer såsom P/E, P/B, P/S är faktorer som utklassar marknaden. O’Shaughnessy visar att en strategi som investerar i låga P/S bolag (tror det var 50 lägsta P/S -aktierna i USA) har gett ~14 % i årlig medelavkastning mellan 1964-2009. I Greenblatts ”magic formula” visades det även att bolag med bra kvalitet och billigt pris utklassade motsvarande index rejält (Greenblatts hävdade närmare 30% årligen men rör sig nog snarare mot 14 % årligen enligt bloggen Greenbackd). Om man ska dra det till sin spets finns det två skolor inom värdeinvestering: den ena är klassisk Graham där man letar efter billiga bolag som har en cigarrettpuff kvar som då ger värde. Graham hade dessutom ganska rik diversifiering eftersom dessa bolag ofta håller låg kvalitet – tänk låga P/B, net-nets osv. Den andra skolan är hur  Buffett investerar Berkshire Hathaways kapital, det vill säga, letar efter kvalitetsbolag med en rejäl ekonomisk vallgrav som kommer finnas kvar under lång tid framöver. Detta tillvägagångssätt är vettigt om man har för mycket kapital och således har att svårt att finna intresanta investeringsmöjligheter. Buffett har dessutom hävdat att koncentration av portföljen är bra och fem innehav är tillräckligt.

Mitt sätt att investera grundar sig på båda skolor men störst vikt kommer ges till kvantitativa faktorer såsom lågt P/B jämfört med kvalitativa faktorer såsom utvärdering av ledningen. Jag söker investeringar som har en säkerhetsmarginal på mint 50 % och det vill säga liten risk för permanent förlust av kapital och potential att ge minst 2 gånger pengarna på 3 års sikt, på så vis undviker jag mediokra investeringar och kan ta ett längre tidsperspektiv. Jag kommer att leta investeringsidéer genom att kontinuerligt screena efter billiga småbolag på Stockholmsbörsen, läsa bloggar och undersöka innehaven hos investerare som jag beundrar. Bolagen som jag investerar i kommer många gånger ha temporära problem, vilket har gjort dem hatade av marknaden. Detta kan göra att min portfölj fluktuerar rejält i värde beroende på marknadens humör. I boken ’What Works on Wall Street’ visas det att många kvantitativa värdestrategier överpresterar index sett över lång tid, men kortsiktigt kan de också falla med 50 % och underprestera under lång tid, i vissa fall mer än fem år. Detta är det psykologiskt mödosamma som jag måste övervinna. Jag kan övervinna detta genom att dels ta ett perspektiv 3-5 år fram i tiden – hur ser företagets situation ut då? Kanske har problemen lösts?. Dels undvika att sälja och snarare köpa nya aktier då jag får nytt kapital. Intressanta köplägen kan uppstå vid hög marknadspessimism eller då en industri/företag har temporära problem som aktiemarknaden värderar som långsiktiga problem. Vidare kan avyttringar, avlistning från olika index orsaka irrationell försäljning från institutioner som jag kan kapitalisera på. Slutligen, investera endast när oddsen pekar rejält i din favör annars avvakta.

Portföljregler

1) Alltid cash på hand

  1. Vid hög optimism >30 % cash
  2. Maximal pessimism <5 % cash
  3. Normalläge 20 % cash

2) Minst 10 innehav där kvaliteten på bolagen påverkar antalet – vid enbart net-nets då krävs det kanske 25 bolag för att de håller så låg kvalitet och risk för konkurs är märkbar

3) Ladda upp på dina bästa idéer – men maximalt får upp till 20% investeras i den bästa idéen

4) Säkerhetsmarginal på minst 50 % av intrinsic value och om jag har fel ska min nedsida vara begränsad.

5) Fokus på microcapbolag eftersom där finns det störst möjlighet för felprissättning

6)  Sälj efter 3-5 år om inte aktien har uppnått 90 % av intrinsic value för då har jag antagligen haft fel i min uppskattning av intrinsic value.

Målsättning

Bygga upp en portfölj med låg sannolikhet för permanent förlust av kapital genom:

1) 10-tal bolag där kvalitet avgör antalet

2) Margin of safety på minst 50 %

3) Contrarian: Handla vid bred marknadsnedgång

4) Alltid cash i portföljen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s